Další objekty

Oficiální web Hückelových vil v Novém Jičíně

Zde v této sekci máte možnost navštívit další stavby spojené se slavnou kloboučnickou rodinou Hückelů ve spojitosti s Novým Jičínem.

Národní dům

Původně dva samostatné domy přestavěné roku 1894 v jeden celek nazývaný Národní dům. Z původní čelní fasády tiskárny Johanna Nepomuka Enderse upravené na počátku 2. poloviny 19. století se s výjimkou dispozic okenních otvorů nic nedochovalo. Původně objekt doplňovala členitá okna s antickými sloupky po stranách převýšenými římsou. V prvním patře nalevo stojícího domu byl...

Více informací…

Vila Ferdinanda Czeicznera

Honosnou stavbu si nechal postavit Ferdinand Karl Czeiczner v roce 1910, který byl významným textilním podnikatelem a v letech 1905-1908 novojičínským starostou. Vila stojí v tzv. vilové čtvrti, kde se na sklonku 19. století začalo s výstavbou domů bohatých novojičínských měšťanů. Zakázku realizovala místní stavitelská firma Josefa Bluma. Dům postavený ve stylu francouzských klasicistních zámků...

Více informací…

Hückelovy domy na ulici Žilinská

Na jižní straně kloboučnické továrny při ulici Kolbstrasse (dnešní ulice Žilinská) byly na sklonku 19. století vystavěny dělnické přízemní domky pro zaměstnance továrny. © Muzeum Novojičínska

Více informací…

Hückelovy domy na ulici Na Skalkách

Další domy, které byly vystavěny na počátku 20. století se nacházejí při ulici Steinbergstrasse (dnešní ulice Na Skalkách). Obytné domy byly vhodně zařízeny a jejich obyvatele tvořilo převážně úřednictvo kloboučnické továrny Johann Hückel's Söhne. © Státní okresní archiv Nový Jičín © Muzeum Novojičínska

Více informací…

Hückelovy domy na Nádražní ulici

Domy na Hückelgasse (dnešní ulici Nádražní) byly vystavěny na sklonku 19. století jako obytné domy zaměstnanců. Mnohem dříve než slavnější baťovy domky ve Zlíně byly vystavěny domy zaměstnanců kloboučnické továrny Johann Hückel's Söhne v Novém Jičíně. Jejich vnitřní dispozice, fasádní členění a další detaily byly dokonce prezentovány v časopise Der Bautechniker. Centralorgan für das österreichische...

Více informací…

Hückelovy domy na Dolní bráně

Další domy, které byly spojeny s působením představitelů rodiny Hückelů v Novém Jičíně se dodnes nacházejí na ulici Dolní brána. Jedná se o dva původně řadové přízemní domy s barokním jádrem, které byly zceleny v první polovině 19. století v jeden objekt pod č.p. 656/16; 18. Tehdy byly zvýšeny o patro a opatřené sedmiosou fasádou ve...

Více informací…

Hückelova dílna na ulici Generála Hlaďo

První dům spojený s prvopočátky působení kloboučnické rodiny Hückelů v Novém Jičíně se nacházel na  v domě č. 749/4 (dnešní ulice Generála Hlaďo), stojícím na jižním předměstí Nového Jičína. Nejen zde ve své dílně, ale také na vyhlášených městských trzích následně první příchozí člen rodiny Johann Nepomuk Hückel (1779 Fulnek – 1835 Nový Jičín) prodával...

Více informací…