Vila Hanse Hückela

Oficiální web Hückelových vil v Novém Jičíně

Vila Hanse Hückela
© Muzeum Novojičínska

Vila Hanse Hückela se nalézá na ulici Revoluční č. p. 1032. Původní projekt zpracovala opět novojičínská stavební firma Czeike & Wondra v roce 1904. Vila je příkladem kvalitní architektury pocházející z domácího prostředí a zároveň přijímající významné vlivy ze zahraničí. Původní návrh vily byl vytvořen podle tradice anglického domu ve stylu lineární geometrické secese. V roce 1932 proběhla úprava hlavního vstupu a v roce 1934 došlo k přestavbě a rozšíření objektu. Jedná se o patrovou vilu, která má druhé patro vestavěné do podkroví. Hmota stavby je nepravidelného členitého půdorysu. Vila je postavena v parkově upravené zahradě na mírném svahu. Kolem celé budovy obíhá sokl, který se skládá z nízkého pásu hladce opracovaných pískovcových kvádrů a z širšího pásu kamenných bos, výrazně formovaných rustikou. V tomto zvýšeném soklu jsou po celém obvodu prolomena okna a dveře téměř čtvercového tvaru. Na vile se uplatňují okna různého typu: především obdélná okna s přímou nadokenní římsou, pod kterou je secesně upravený dekor, dále pak obdélná okna různých rozměrů s jednoduchou plochou šambránou a poslední, téměř čtvercové okenní otvory s jednoduchou plochou šambránou. V ploše průčelí štítu se nacházejí sdružená obdélná okna s plochou šambránou a obdélná okna bez šambrán různých rozměrů. Vstupní partie je situována v nárožní části. Vedle tohoto vstupu, ke kterému vedou kamenné stupně, jsou vsunuty dveře se třemi kamennými schody. Vstupní dvoukřídlé dveře s tabulkovým prosklením nadsvětlíku jsou z masivního tmavého dřeva. Nad oknem v přízemí je secesně stylizovaná kartuš s letopočtem 1904. Severní fasáda je tříosá s okny v jednoduchých šambránách. V suterénu jsou mimo okenní osy prolomeny dva dveřní pravoúhlé otvory. Na západní fasádě se výrazně uplatňuje jednopatrový rizalit schodiště se střešním balkonem. Boční jižní fasáda je asymetrická a v jejím středu vyčnívá oválný jednopatrový rizalit o pěti okenních osách. Patra jsou oddělena římsou a střecha doplněna balkónem. Dochovaná vnitřní dispozice je výsledkem stavebních úprav, které proběhly ve 30. letech 20. století, a zásahů z druhé poloviny 20. století. Vstupní vestibul a hlavní schodiště jsou vkusně vyřešené, střízlivé prostory s uplatněním leštěného narůžovělého vápence. Prostor na levé jižní straně je vybaven štukovými zrcadly stropů a fabiónovými římsami. Šatna je vybavená vestavěným nábytkem z tmavého dřeva a je napojená na chodbu, ze které je přístupné schodiště do patra. Ostatní prostory v přízemí sloužily hospodářským účelům a v dnešní době jsou modernizovány. V patře se zachovaly stropy s lineárními geometrickými obrazci štukové výzdoby. Dále je zde krb, který je různými zásahy znehodnocen, a dekorativní trámoví stropu. Vestavba ve druhém patře je ve své dispozici dobře zachována. Původní jsou některé dřevěné dveře v dřevěných zárubních, ve dvou pokojích zůstal původní vestavěný dřevěný nábytek s posuvnými dveřmi, skříněmi a zásuvkami z 30. let 20. století. Nejzajímavějším prostorem druhého patra je chodba s výrazně řešeným schodištěm. Na severní stěně schodiště je fontána s pískovcovou vanou a chrličem vody ve tvaru lví hlavy. Na jižní straně je zapuštěná vybetonovaná vana. Po roce 1945, kdy Hückelové opustili Nový Jičín, byla ve vile umístěna armáda a nyní slouží již řadu let jako dětský domov. Objekt je v majetku Moravskoslezského kraje.

Internetové odkazy:
Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace

Více informací naleznete také na portálu Okolo nás: https://okolonas.eu/places/vila-hanse-huckela