Vily

Oficiální web Hückelových vil v Novém Jičíně

Vily Augusta a Johanna Hückelů

„Kouzelné zámky na okraji lesa“ – vily postavené představiteli kloboučnické továrnické rodiny Hückelů tvoří nádhernou kulisu jižního předměstí města Nového Jičína. Zvláště pak dvě nejstarší vily Augusta a Johanna Hückelů z let 1880-1882 z pera vídeňského architekta Otto Thienemanna při východním svahu Skalek tvoří dodnes unikátní zrcadlově symetrickou kompozici v novorenesančním stylu vypínající se nad...

Více informací…

Vila Hugo Hückela

© Muzeum Novojičínska Vila Hugo Hückela se nachází na ulici Revoluční č. p. 961. Svou architekturou je ukázkou vrcholu pozdního historismu v Novém Jičíně. Vila představuje další posun od zámků k moderním rezidencím majetných vrstev obyvatelstva. Projekt stavby byl zhotoven roku 1898 a plány na rozšíření a přestavbu zpracovala roku 1904 novojičínská stavební firma Czeike...

Více informací…

Vila Hanse Hückela

© Muzeum Novojičínska Vila Hanse Hückela se nalézá na ulici Revoluční č. p. 1032. Původní projekt zpracovala opět novojičínská stavební firma Czeike & Wondra v roce 1904. Vila je příkladem kvalitní architektury pocházející z domácího prostředí a zároveň přijímající významné vlivy ze zahraničí. Původní návrh vily byl vytvořen podle tradice anglického domu ve stylu lineární...

Více informací…

Současnost Hückelových vil

V dnešní době se vily Augusta a Johanna Hückelů nacházejí ve stavu záchranných prací spojených s odstraněním dřevokazných hub (dřevomorky domácí). Z účelové dotace Moravskoslezského kraje by měly být v roce 2020 uhrazeny následující práce: likvidace dřevomorky a další záchranné práce, pořízení studie, vytvoření projektové dokumentace, technický dozor investora, restaurátorský dohled, BOZP a autorský dozor....

Více informací…

Hückelovy vily na pohlednicích

Ze sbírky novojičínského sběratele Ivana Bartoně.

Více informací…