Vila Hugo Hückela

Oficiální web Hückelových vil v Novém Jičíně

Vila Hugo Hückela
© Muzeum Novojičínska

Vila Hugo Hückela se nachází na ulici Revoluční č. p. 961. Svou architekturou je ukázkou vrcholu pozdního historismu v Novém Jičíně. Vila představuje další posun od zámků k moderním rezidencím majetných vrstev obyvatelstva. Projekt stavby byl zhotoven roku 1898 a plány na rozšíření a přestavbu zpracovala roku 1904 novojičínská stavební firma Czeike & Wondra. V roce 1902 byl proveden převod ze zahradní parcely na parcelu stavební. Projekt vily je inspirován francouzským historismem, o čemž svědčí věžička i kombinace a zakončení střech. Centrální dispozice a využití různých stavebních materiálů – kámen, dřevo či kov v kombinaci s hladkými omítkami – představuje nový typ zahradního rodinného sídla, šířeného k nám z Anglie a západní Evropy prostřednictvím Vídně. Kámen a imitace hrázdění ve štítech a na věži odrážejí naopak působení vlivů z Německa a Švýcarska, ale s těmito stavebními prvky se v této době již pracovalo a stávaly se známé i ve střední Evropě. Uplatnily se zde rovněž secesní prvky, a to rozličnými tvary oken, z nichž zejména termální typ umožňuje tvůrčí přetváření. Řešení hlavního vstupu je také znakem secese. Návrh půdorysu představuje zajímavé řešení komfortního interiéru. Centrální hala opět poukazuje na vliv anglické architektury. Pro obyvatele vily jsou navrženy dvě koupelny. Jedna je umístěna vedle dětského pokoje, druhá byla určena pro dospělé. Dále jsou zde vedle běžných místností pracovna, salón, ateliér a nárožní lodžie. O kvalitě vybavení interiéru svědčí stylová dřevěná obložení stropu, stěn a schodiště. V průběhu stavby vily byl původní plán změněn; v návrhu z roku 1903 byly zvětšeny plochy dětských pokojů s příslušenstvím. Současně se změnilo levé průčelí, které bylo již bez věžičky a bez různých typů oken. Zápisy v pozemkové knize dokazují, že byla realizována tato pozdější varianta. Všechny návrhy na úpravy okolí vily a další přístavby, z nichž je nejzajímavější projekt krytého bazénu z roku 1910, ukazují na finanční možnosti majitelů a na jejich vysoké nároky na bydlení. Vila Huga Hückela byla stejně jako předchozí vily po válce znárodněna a v současné době je zde umístěna mateřská škola.

Internetové odkazy:
Mateřská škola Montesorri Nový Jičín

Více informací naleznete také na portálu Okolo nás: https://okolonas.eu/places/vila-hugo-huckela