Národní dům

Oficiální web Hückelových vil v Novém Jičíně

Původně dva samostatné domy přestavěné roku 1894 v jeden celek nazývaný Národní dům. Z původní čelní fasády tiskárny Johanna Nepomuka Enderse upravené na počátku 2. poloviny 19. století se s výjimkou dispozic okenních otvorů nic nedochovalo. Původně objekt doplňovala členitá okna s antickými sloupky po stranách převýšenými římsou. V prvním patře nalevo stojícího domu byl na střed umístěn předsunutý balkón. Dělení tohoto podlaží vytvářela nárožní bosáž. Jednoduchá plochá fasáda dnes nahrazuje původní zdobné prvky a členění.

Národní dům
© Muzeum Novojičínska

Vůdčí osobnosti české menšiny v Novém Jičíně začaly na sklonku 19. století usilovat o to, aby se mohl český kulturní život rozvíjet ve svém vlastním středisku. Proto 28. dubna 1894 vzniklo Družstvo Národního domu, které získalo na tehdejší Hornobranské ulici dva domy (dnešní ulice K Nemocnici č. 7 a 9) bývalé Endersovy tiskárny a ty pak upravilo pro zřízení českého Národního domu. Družstvu se podařilo obdržet hostinskou koncesi a vybudovat zde větší sál s místností pro konání schůzí, besídek, koncertů a divadelních představení včetně oper. Byla zde také přemístěna také česká Škodova knihovna z Loučky. Necelý měsíc od založení Družstva Národního domu vznikl první spolek, jehož cílem bylo rozvíjet kulturní život českého obyvatelstva. Nazýval se Česká beseda a sídlil právě v Národním domě. Národní dům navštěvovaly významné osobnosti českého života v Novém Jičíně, mezi jinými novojičínský kaplan Jan Šrámek, pozdější předseda exilové vlády v Londýně. Hostem tu byli i básníci Jaroslav Vrchlický, Petr Bezruč či spisovatel a jistou dobu také zdejší advokát Otakar Bystřina (vlastním jménem Ferdinand Dostál). Své politické názory v Národním domě prezentoval při svých volebních návštěvách budoucí prezident Československa Tomáš Garrigue Masaryk. Po celá léta Družstvo Národního domu zápasilo s dluhy a nakonec musel být dům roku 1917 odprodán. Jeho majiteli se stala v období mezi dvěma světovými válkami továrnická rodina Hückelů. Po roce 1945 zde existovala vyhlášená restaurace, na začátku 90. let 20. století zde dokonce vznikl soukromý pivovar.

Národní dům
© Muzeum Novojičínska
Národní dům
© Muzeum Novojičínska

Více informací naleznete také na portálu Okolo nás: https://okolonas.eu/places/narodni-dum