Základní informace

Oficiální web Hückelových vil v Novém Jičíně

V roce 2022 byl zřízen SPOLEK PRO ZÁCHRANU HÜCKELOVÝCH VIL, Z.S.

Přihláška do spolku je ke stažení zde:
https://huckelovyvily.cz/spolek-na-zachranu-huckelovych-vil/dokumenty-soubory-ke-stazeni/

Přihlášky můžete odevzdat na spolkové schůzi dne 24. 11. 2022 v 16.00 hodin v malém sále Beskydského divadla na Divadelní ulici v Novém Jičíně nebo případně zaslat poštou na adresu spolku:

Spolek pro záchranu Hückelových vil, z.s.
U Hřiště 425
741 01 Nový Jičín

Hückelovy vily jsou nemovitými kulturními památkám České republiky, tři z nich jsou v majetku Města Nového Jičína a čtvrtá je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. Dvě nejstarší vybudované v letech 1880-1882, vily Augusta a Johanna Hückelových, jsou předmětem budoucí záchrany. Na těchto stránkách najdete ucelené informace ohledně Hückelových vil a jejich revitalizace. V menu vlevo jsou připojeny odkazy na jednotlivé oddíly, na této stránce níže pak reportáže, které se k oběma objektům váží.

Poděkování patří Muzeu Novojičínska, Zemskému archivu v Opavě, Státnímu okresnímu archivu Nový Jičín za poskytnutí obrazového a textového materiálu pro tvorbu této webové prezentace.


Spolek pro záchranu Hückelových vil

V návaznosti na snahy města o záchranu nádherných architektonických skvostů vil Augusta a Johanna Hückelů byl v červenci letošního roku založen Spolek pro záchranu Hückelových vil. Hlavní důvod jeho vzniku je stanoven již v samotném názvu. Spolek by měl být nápomocen současnému majiteli Městu Novému Jičínu v revitalizaci obou vil i přilehlého areálu.

„Již na začátku léta 2021 při společensko-kulturní akci Kouzelný den v Hückelových vilách byla nastíněna tato myšlenka, kterou se nám nyní podařilo realizovat do své první fáze. Na základě zasedání zakládajícího výboru a vypracovaných stanov byl spolek v srpnu 2022 oficiálně registrován a nyní zahajuje svou činnost. Pro budoucí zájemce o členství je nově zřízena kontaktní adresa spolekhuckel@gmail.com, kde mohou fyzické i právnické osoby požádat o členství,“ sdělil nově zvolený předseda spolku Radek Polách.

Cíle spolku ukotvené ve stanovách jsou dnes prezentovány na webových stránkách věnovaných Hückelovým vilám na adrese www.novyjicin.cz/pamatky/huckelovyvily. V budoucnu se předpokládá zřízení společné platformy v rámci záchrany těchto pohádkových zámku na periferii lesa.

„Naší snahou je sdružit lidi, kteří mají o záchranu vil zájem. Spolek bude následně sloužit k propagaci, k informování veřejnosti a také k podpoře města v úsilí o rekonstrukci vil. Počítáme se zapojením široké veřejnosti i odborníků a rádi bychom jako čestné členy získali také společnost TONAK a potomky rodiny Hückelů,“ doplnil místostarosta Ondřej Syrovátka, který se stal zakládajícím řadovým členem spolku.

Spolková schůze, na níž budou noví členové přijati, proběhne v říjnu. Informace budou podávány prostřednictvím médií se souhlasem členů výboru a také přím