TONAK – nejstarší kloboučnická továrna na světě

Oficiální web Hückelových vil v Novém Jičíně

TONAK – nejstarší kloboučnická továrna na světě
© TONAK a.s.

V roce 1945 vznikl národní podnik TONAK. Ten prošel velmi dynamickou historií až do „sametové“ revoluce. Ke dni 31. 12. 1990 se firma TONAK stala akciovou společností, přičemž v první vlně kuponové privatizace se do rukou soukromých vlastníků dostalo 40 % majetku kloboučnické firmy. Dynamický vývoj 90. let minulého století v podobě geopolitických a vlastnických změn ovlivnil výsledky hospodaření transformované společnosti TONAK. Dluhová zátěž z prioritních trhů zemí bývalé obchodní organizace RVHP, sdružující socialistické státy sovětského bloku a bývalý Sovětský svaz, způsobila odbytové potíže a celkovou stagnaci obchodu a produkce. Ke stabilizaci došlo teprve po roce 1996, kdy se podařilo zvýšit obchodní bilanci a ustálit provozně hospodářské výsledky a nastal postupný nárůst prodeje. Mezi hlavní odbytiště se tehdy mimo země střední a východní Evropy zařadily Japonsko, Kanada, Německo, Nový Zéland, Skandinávie, Spojené státy americké a Švýcarsko.

Taktéž výroba plstěných pokrývek hlavy prošla dalším vývojem. Kloboučnická plsť je dnes produkována převážně z králičích a zaječích srstí, tzv. vlasového krytí. Vlas je získáván ze sběrových králičích a zaječích kožek, které se vykupují od velkochovatelů a drobných chovatelů nejen z České republiky, ale i dalších evropských zemí. Mezi hlavní dodavatele patří tuzemský trh a Ukrajina. Část kožek se dováží také z amerického kontinentu, převážně z Argentiny. Kolem 15 % produkce plstěného sortimentu se vyrábí z vlny. Výroba plstěných produktů, včetně přípravy a zušlechtění srstí, představuje kolem 150 pracovních operací, z čehož je dosud převážná část realizována ruční prací. To vyžaduje velkou manuální zručnost a vysokou profesionalitu a zkušenosti jednotlivých zaměstnanců kloboučnické továrny.

Na výrobu jednoho plstěného produktu se dnes spotřebuje 5–7 zvířecích kožek. Továrna pro zajištění celoroční produkce plstěných výrobků spotřebuje 1,5–2 miliony králičích a zaječích kožek. V produkci našla své místo i ekologie – řemen kožek (spodní část kožky bez srsti) se po nařezání na tenké pásky používá jako kvalitní, ekologicky nezávadné hnojivo. Celá technologie výroby plstěných pokrývek hlavy ve společnosti TONAK je zaměřena na vysokou kvalitu produktu. Proto je po celé výrobní ploše nastaven systém vstupních, mezioperačních a výstupních technických kontrol.

Strategie prodeje koncovým zákazníkům (B2C segment) v sobě zahrnuje budování obchodní značky a zvyšování jejího povědomí. Nedílnou součástí celku je atraktivní design, výjimečná kvalita, způsob prodeje a komunikace se zákazníkem. Z důvodu vnímání značky jako prestižního výrobce klobouků byla otevřena vlajková prodejna poblíž Pařížské ulice v Praze, hlavní nákupní třídy naší metropole. Zde se zákazníkům představují sezonní a stálé kolekce a poskytuje ten nejlepší servis. Interiér prodejny byl navržen architektem Vladimírem Bidlem, který byl v roce 2016 za tento projekt nominován na cenu Czech Grand Design. Ve stejném duchu a projekčním stylu pak byly otevřeny další prodejny, tzv. concept story, v Ostravě v Nové Karolině, v obchodním centru Chodov v Praze a v Českých Budějovicích.

Nedílnou součástí je spolupráce společnosti s významnými českými návrháři, ať už v podobě tvorby limitovaných kolekcí produktů nebo doplnění jejich autorských kolekcí. Z dlouhého seznamu lze jmenovat osobnosti jako Klára Nademlýnská, Kateřina Geislerová, Beata Rajská, Osmani Laffita nebo Jiří Kalfař, který v roce 2019 jako první Čech prezentoval svoji kolekci na Fashion Week v New Yorku. Roli návrhářek si vyzkoušely například Bára Nesvadbová, Kaira Kateřina Hrachovcová a další. Světově proslulá značka TONAK spolupracuje také s Bárou Nesvadbovou, známou spisovatelkou a módní ikonou, která se podílela na limitované Prvorepublikové kolekci k výročí 100 let Československé republiky. Její kloboučnické návrhy byly pojmenovány podle známých osobností napříč historií první poloviny 20. století: Adina, Milena, Voskovec a Werich, Toyen. Rovněž známé české osobnosti – Simona Krainová, Zorka Hejdová, Kamila Nývltová, Ina T., Roberto Coin, Dagmar Havlová, Lucie Robinson, Lukáš Pollert, Beata Rajská, Pavlína Pořízková, Vendula Pizingerová, Emma Smetana, MIRAI, Janek Ledecký, Hynek Čermák, Jan Přeučil, Aneta Vignerová, Renata Langmannová a mnoho dalších – jsou spojeny s propagací produktů TONAK.

Mezi známé osobnosti, které obdržely výrobky společnosti TONAK, se zařadil kupříkladu i papež Jan Pavel II. nebo atletický sprinter Usain Bolt. Moravskoslezský kraj využívá ke své propagaci mimo jiné produkty novojičínské kloboučnické továrny.

Společnost Fezko měla kromě výroby pro automotive segment ještě divizi pletených pokrývek hlavy a v ní integrovanou přádelnu mykaných přízí. A právě z tohoto důvodu došlo v roce 2001 k akvizici TONAKu. Po převzetí kontroly nad kloboučnickou továrnou v Novém Jičíně odprodalo Fezko do TONAKu výše zmíněnou divizi pokrývek hlavy a přádelnu. Tímto způsobem vznikl jeden z největších světových výrobců uceleného sortimentu pokrývek hlavy pod jednotnou značkou a obchodním jménem TONAK. V roce 2008 prodala společnost Stark BV Fezko francouzské automotive textile společnosti Michel Thierry. Následně došlo ke změně akcionářské struktury holdingové společnosti Stark BV a její konsolidaci nově založenou společností PCTC Invest AB. Po odkupu minoritních akcionářů v květnu 2019 se PCTC Invest AB stala jediným vlastníkem TONAKu.

TONAK dnes vyváží své produkty v podstatě do celého světa – od Evropy přes Severní a Jižní Ameriku, severní a západní Afriku až po Blízký a Střední východ. Mezi velkoodběratele patří Austrálie, Bolívie, Čína, Ekvádor, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Kazachstán, Kuvajt, Mongolsko, Nigérie, Polsko, Rusko, Senegal, Spojené státy americké a Velká Británie.

Ustálená struktura akcionářů s významným a rozhodujícím podílem společnosti PCTC společně se stabilizací ekonomických ukazatelů umožnily společnosti TONAK nastoupit cestu k moderní a prosperující budoucnosti. Za hlavní pilíře revitalizované strategie lze považovat další budování pozice značky TONAK po stránce obchodní a investiční. Důraz je dnes kladen na produktivitu, nové technologie, výrobní patenty a také na zvyšování kvalifikace v oblasti personální.

Naplnění nové obchodní strategie vychází ze silné pozice dodavatele vysoce kvalitních plstěných a vlněných polotovarů. Zahrnuje různé fáze rozpracovanosti pro kloboučnické firmy v rámci obchodních vztahů mezi společnostmi (B2B segment) a zároveň posun do spotřebitelského prostředí koncových zákazníků (B2C segment) s cílem etablovat značku TONAK. Ta by měla do budoucna znamenat preferovaného dodavatele kvalitních a designových pokrývek hlavy v moderním i nadčasovém stylu. Stěžejním krokem směrem k nové nastupující generaci spotřebitelů byl průnik prostřednictvím digitální komunikace, nová spolupráce s předními návrháři a módními ikonami, samozřejmě podpořená vybudováním vlastní sítě konceptových a vlajkových prodejen a elektronického obchodu.

Po stránce výrobně technologické se v posledním desetiletí iniciovala celá řada inovativních projektů a investic s cílem zvýšit produktivitu, snížit energetickou náročnost a dosáhnout špičkových ukazatelů v oblasti udržitelnosti a cirkulární ekonomiky. Za zmínku stojí spolupráce s vysokými školami, jako např. Technickou univerzitou v Liberci na vývoji specifických výrobních technologií, a výzkum prováděný společně s dalšími nezávislými společnostmi při vývoji revolučního zpracování materiálu plazmou s potenciálem změnit ustálené a dlouhodobě neměnné postupy ve výrobě.

Nové zaměření na minimalizaci odpadů z výrobního procesu dovedlo TONAK k vytvoření patentované receptury organických hnojiv pod značkou BioForce. Neoddiskutovatelných výsledků v obou oblastech bylo možné dosáhnout pouze díky nadšení a odhodlání zaměstnanců, kteří v mnoha případech spojili osobní život se svou profesní dráhou ve společnosti.

Víze zde: www.tonak.cz