Podaří se Hückelovy vily zachránit?

Oficiální web Hückelových vil v Novém Jičíně

Podaří se Hückelovy vily zachránit?

Město Nový Jičín hledá možnosti, jak zachránit Hückelovy vily. Dva zrcadlově postavené domy z roku 1880, které již leta chátrají, chce odkoupit od soukromého vlastníka. Radnice již nechala vypracovat studii využitelnosti objektů, ve které odborníci zhodnotili současný stav budov i pozemků a navrhli postup, jak kulturní památky sanovat. S výstupy studie byli na veřejném projednávání seznámení i občané. Ve čtvrtek 17. prosince budou o záměru města rozhodovat zastupitelé.„V rozpočtu města na příští rok máme vyčleněných 13,5 milionu korun na odkup vil. Tyto peníze pocházejí z úspor z rekonstrukce sportovní haly a bazénu. V příštím roce bychom chtěli zpracovat všechny nezbytné stavební posudky, detailnější projektovou dokumentaci a podklady pro architektonickou soutěž. V rozpočtu jsme na tyto materiály vyčlenili pět milionů korun,“ řekl místostarosta Nového Jičína Pavel Bártek.

Autoři stavební části studie konstatovali, že budovy jsou ve špatném technickém stavu, který se razantně zhoršuje. „Střechy jsou děravé, všude zatéká. V minulosti byly budovy navíc užívány k nevhodným účelům. V jedné vile byla ozdravovna, ve druhé kožní oddělení nemocnice. Ale možná zase díky tomu nebyly za socialismu zbourány. Dobrou zprávou je, že ještě je co zachraňovat,” prohlásil jeden z autorů studie architekt Pavel Pazdiora.V první fázi by město mělo zajistit záchranné práce, ve druhé postupnou obnovu objektů i zahrady a jejich nové využití. “Jedna vila by mohla sloužit ke zdravotnickým účelům. Tu bychom rádi pronajali externímu provozovateli. Ve druhé by se mohl vybudovat multifunkční kulturně společenský prostor,” uvedl starosta města Jaroslav Dvořák. Památkovou podstatu objektu by podle odborníků nenarušila ani přístavba sálu, který by mohl být zapuštěn do úrovně suterénu budov.

Podle studie by se odhadované náklady na obnovu Hückelových vil mohly pohybovat kolem 200 milionů korun. Přesnější cenu však lze stanovit až po úplném posouzení stavu objektů na základě průzkumných sond a po odkrytí všech konstrukcí.„Veřejnost má o toto téma zájem, což dokazuje i značná účast na veřejném projednání. Příští setkání s občany by se mohlo uskutečnit již v červnu příštího roku, jakmile bude zpracována konkrétnější stavební dokumentace. Rádi bychom s nimi projednali možnosti využití vil,“ uvedl Ondřej Syrovátka, zastupitel a politický koordinátor Zdravého města Nový Jičín.

Vily bratří Johanna a Augusta Hückelových jsou dílem vídeňského architekta Otto Thienemanna, interiér zdobily malby slavného novojičínského rodáka Eduarda Veitha.  Byly postaveny v letech 1880 – 1882 v novorenesančním stylu a patřily mezi architektonické skvosty. V roce 1995 byly prohlášeny kultuními památkami.

Tags: